ลิ้นชักเก็บเงิน

ลิ้นชักเก็บเงิน ( Cash Drawer ) คืออะไร ลิ้นชักเก็บเงินเป็น อุปกรณ์ ที่ใช้อยู่ในระบบ POS ( Point of sale ) ใช้สำหรับเก็บเงิน มีทั้งระบบอัตโนมัติเมื่อรับเงินหรือทอนเงิน( Auto ) หรือ ระบบที่เราใช้กุญแจในการเปิดลิ้นชักเอง ( T-Touch ) สิ่งที่ต้องรู้และต้องศึกษาก่อนซื้อ ลิ้นชักเก็บเงินมีดังนี้

 1.ต้องการลิ้นชักเก็บเงิน เป็นระบบ  Auto หรือ T-Touch

- ระบบ Auto จะต้องใช้ต่อกับระบบเครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ลิ้นชักจะทำงานต่อเมื่อเครื่องพิมพ์สั่งให้ ลิ้นชักเปิด

   -ระบบ T-Touch เราต้องเปิดลิ้นชัก เมื่อเราบิดกุญแจ

 2.ขนาดของลิ้นชักเก็บเงิน

   -ขนาดของลิ้นชักเก็บเงิน W = ความกว้างของลิ้นชัก , L = ความยาวของลิ้นชัก , H = ความสูงของลิ้นชัก

 3.ความแข็งแรงลิ้นชักเก็บเงิน

  -ความแข็งแรงของโคลงสร้างลิ้นชักเก็บเงินมีผลอย่างมากต่อการใช้งาน เพราะบางที่เราจำเป็นต้องวางอุปกรณ์ Hardware Pos ไว้บน ลิ้นชักเก็บเงินสดถ้าลิ้นชักไม่ได้คุณภาพจะเกิดการแอ่นงอได้ ทำให้การเด่งและการเปิดของลิ้นชักเป็นไปด้วยความลำบาก