เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด

            Barcode Printer หรือ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด นั้นคืออะไร ซึ่งส่วนใหญ่ต้องนำมาใช้ในหน่วยงานต่างๆซึ่งจะใช้ปริ๊นท์ สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด เพื่อทำรหัสแท่งต่างๆ เพื่อความสะดวกต่อการเก็บข้อมูล โดยจะต้องใช้พ่วงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานนั้น ในการใช้งาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเก็บมูลที่ง่ายมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น สินค้าอุปโภค สินค้าบริโภค เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดในการพิมพ์ จะแบ่งเป็น 2 ระบบ มีทั้งระบบ Thermal Transfer และ ระบบ Direct Thermal ซึ่งสามารถแบ่งแยกย่อยได้ดังนี้


ระบบ Thermal Transfer จะใช้ริบบอนบาร์โค้ดในการพิมพ์ หลายคนคนสงสัยว่า แล้ว ริบบอน นั้นคืออะไร ริบบอน คือ หมึกที่เอาไว้ใช้ในการพิมพ์บาร์โค้ดโดยจะผ่านระบบความร้อนของหัวพิมพ์ ซึ่งมีความละเอียดแตกต่างกันไป โดยในตัว ริบบอน นั้น มีความทนทานแตกต่างกันไป แบ่งได้อีก 3 ประเภทเช่นกัน 

- Ribbon Wax ไม่ค่อยทนทานต่อแรงขูดขีด
- Ribbon Wax Resin มีความคงทน ทนรอยขูดขีดได้
- Ribbon Resin สามารถขูดออกได้เลย มีความคงทนที่สูงกว่า

ระบบ Direct Thermal ระบบใช้ความร้อนโดยไม่ต้องใช้ ริบบอนในการพิมพ์ ใช้เพียงแค่ความร้อนจากหัวพิมพ์เท่านั้น ซึ่งสามารถพิมพ์ไปที่สติกเกอร์ได้โดยตรง แค่สติ๊กจะต้องเป็นแบ มีสารเคมีเคลือบเอาไว้ ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้ ริบบอน อีกแล้ว