เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ

เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer) 

เป็นเครื่องพิมพ์ที่ทำงานโดยการให้ความร้อนแก่กระดาษโดยไม่ต้องใช้หมึก เช่นแบบที่ใช้ในการพิมพ์ใบเสร็จจากเครื่อง ATM เครื่องพิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อ ตามในห้างสรรพสินค้า หรือ ร้านสะดวกซื้อ ฯลฯ 

ซึ่งกระดาษที่ใช้งานร่วมกับเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อนนั้นก็ต้องเป็นกระดาษเคมีที่รองรับการทำงาน แบบใช้ความร้อนด้วย ถ้าใช้กระดาษทั่วไป เวลาพิมพ์ก็จะไม่ปรากฎตัวหนังสือบนใบเสร็จ นั่นเอง