เครื่อง POS

โดยทั่วไปแล้ว ระบบ POS นั้นจะมีกลุ่มเป้าหมายหลัก ๆ อยู่ 2 กลุ่มคือ การขายปลีก และ การบริการ เช่น ร้านอาหาร บาร์ และโรงแรม

- POS สำหรับร้านค้าปลีก : ปกติแล้วระบบค้าปลีกจะมีความต้องการ POS ที่มีความซับซ้อนน้อยกว่าระบบการให้บริการ ซึ่งการค้าปลีกจะมีการทำรายการเพียงครั้งเดียวและส่วนใหญ่แล้วจะมีความหลากหลายในเชิงของสินค้าน้อยกว่าประเภทบริการ

- POS สำหรับร้านอาหาร : สำหรับร้านอาหารและธุรกิจการให้บริการนั้นจะต้องการระบบ POS ที่ต่างออกไป โดยปกติแล้วระบบร้านอาหารนั้นต้องการประสิทธิภาพเพื่อให้แต่ละส่วนของการส่งข้อมูลนั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และลดความผิดพลาดในการสั่งสินค้าหรืออาหารไปยังห้องครัวได้ ในร้านอาหารบางร้านนั้นจะมีพนักงานรับ Order จากหน้า Counter หลังจากนั้นรายการอาหารที่ถูกสั่งจะไปปรากฏในห้องครัวทันทีโดยผ่านบนหน้าจอมอนิเตอร์หรือพิมพ์รายการอาหารออกมาในรูปแบบสลิปโดยใช้ เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ ส่วนในร้านอาหารแบบนั่งโต๊ะ หรือ ร้านอาหารที่ค่อนข้างหรู ระบบ POSจะต้องทำการบันทึกรายการอาหารแต่ละครั้งที่ลูกค้าสั่งได้ เพราะว่าการสั่งอาหารอาจจะเกิดขึ้นหลายครั้ง

 - POS สำหรับโรงแรม : ในระบบ POS สำหรับโรงแรมนั้น สามารถนำมาใช้หน้า Counter สำหรับจองห้องพักและบริการต่างๆ และยังสามารถใช้ในส่วนที่เป็น Restaurant ของทางโรงแรมได้อีกด้วยนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

 

 

ประโยชน์ของการใช้ระบบ Point Of Sale (POS)


- ประหยัดค่าใช้จ่าย : ระบบ POS แบบคอมพิวเตอร์นั้นจะช่วยลดสิ่งที่สูญเสียและป้องกันการขโมย หรือว่าการเสียปล่าวได้ เพราะว่าการขายทุกสิ่งไปยังลูกค้านั้นจะมีความถูกต้องด้านราคากำกับไปด้วย

- ได้ข้อมูลวิเคราะห์การขายและการทำการตลาดมากขึ้น : เช่น การขายสินค้าบางประเภทแต่ละช่วงเวลา การขายแต่ละวันของสินค้าแต่ละประเภท และกำไรต่อวัน ในขณะเดียวกันการเก็บสต๊อกของก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น เมื่อดูประวัติแต่ละช่วงแล้ว อะไรเป็นสินค้าขายดี ก็จะทำให้การซื้อสินค้าเข้ามีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

 - เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม : POS สามารถที่จะลดเวลาการทำ ระบบการคลัง การวิเคราะห์การขาย และ ลดงานที่ใช้กระดาษให้น้อยลง